LF Zuurstof AdemhalingLucht

Nadat wij eerder in deze serie enkele inzichten over Beweging, Zonlicht, Matigheid en Rust, in relatie tot gezondheid, hebben voorgesteld, vind je vandaag enkele artikels die te maken hebben met zuivere lucht, zuurstof, ademhaling, verkoudheid en, hoe kan het ook anders, met roken.
Gezondheid is als een diamant en elk facet moet zijn juiste aandacht krijgen, zo ook lucht, zuurstof, de adem des levens.
Het luchtmengsel waarin wij ons voortbewegen, is van een unieke samenstelling, speciaal door de Schepper zo ontworpen om het leven goed te onderhouden.
Ademen is zo vanzelfsprekend, en weinig mensen denken erover na hoe belangrijk zuivere lucht en zuurstof wel zijn. Alleen bij verkoudheid, astma, kortademigheid… wordt het een echte dobber. Nochtans beperkt het belang van zuurstof zich niet tot de typische ademorganen of de aandoeningen van neus, keel en longen. He invloed van zuurstof uit de ademhaling gaat tot de kleinste cel van het lichaam.
Wist je dat wanneer het lichaam - elke cel - baadt in een rijkdom van zuurstof, het al een stuk moeilijker wordt om ZIEK te worden? Laten we even onderzoeken wat ademen doet, het belang van een goede zuurstofvoorziening kennen, en daardoor motivatie opdoen om meer zuurstof in ons leven te brengen !
Laten we ons verhaal beginnen bij Dr. Murray en Dr. McClellen die de opdracht kregen om te zoeken naar een bacteriologische oorzaak voor mentale ziekten !!! In de Mayo-kliniek werd de neurotropische streptococcus afgezonderd, terwijl Dr. Rosenow zocht naar een middel om deze bacterie te vernietigen. De bacteriën werden geïsoleerd en gedurende 50 uur gekookt en terug geïnjecteerd in een medium. Binnen de kortste tijd begonnen de bacteriën weer te groeien. Slechts bacteriën die minstens 96 uur werden gekookt, bleken niet langer actief. Slechts door de toevoeging van een 1,5 % oplossing van waterstofperoxide kon de bacterie worden gedood. Deze ervaring geeft te denken :
- enerzijds omtrent de visie op bepaalde bacteriën: ze kunnen hardnekkig en haast onverwoestbaar zijn
- anderzijds over de bestrijding ervan: de ontdekking dat méér zuurstof de zuurstofvrezende bacterie kan onder controle houden en tenslotte kan uitdrijven. Als het milieu niet geschikt is om te overleven, verdwijnt de hindernis vanzelf.
Dr. Rosenow vertelt : 'Precies omwille van dit fenomeen, leerde ik dat er een iets van groot belang moest zijn in het gebruik van deze sterke potentiële doder van virussen en bacteriën in het lichaam."
Dr. Rosenow is toonaangevend geweest in de bacteriologische research waaraan hij 60 jaar van zijn leven heeft gewijd. Hij werkte de oorzaken uit van 35 verschillende ziekten. Hij ontdekte bv. de streptococcus die verantwoordelijk is voor Reumatische koortsen.
Dr. Rosenow ontwikkelde een techniek waardoor micro-organismen waarschijnlijk geëlimineerd of onder controle konden worden gebracht. Het Zuurstof-Programma is één daarvan. Vandaag kennen we deze methode als de toediening van zuurstof in vloeibare vorm, aan het lichaam om microorganismen en bacteriën onder controle te brengen. Dankzij de impulsen van Richard Willhelm is Zuurstoftherapie uitgegroeid tot een volwaardige therapie die verder gaat dan het controleren van bacteriën...
Rosenow heeft de laatste twintig jaar van zijn leven een nieuwe gezondheidsboodschap beginnen te promoten, nl. drink waterstofperoxide. Hij gaf ook de raad om er baden in te nemen.
De farmaceutische industrie bleek niet geïnteresseerd te zijn in het werk van Dr. Rosenow, zelfs niet na herhaaldelijke contacten. Willhelm kreeg van het hoofd van een farmaceutisch mastodontbedrijf volgend antwoord : "Pater, ik kan net zo goed eerlijk zijn met u, maar herinner u, wij zijn een commerciële onderneming. Ik kan geen enkele commerciële waarde of verantwoording vinden in het feit dat Waterstofperoxide om het even wat zou genezen. Uit zo'n middel kunt u op geen enkele manier geld maken."
Toch is dit niet het eindpunt van het verhaal. Over de hele wereld ontdekken veel artsen en therapeuten relaties in het bacterieleven en zoeken naar middelen om het bacterieleven te normaliseren.
De bio-chemicus, dr. Koch ontdekte dat het combineren van bepaalde minerale elementen uit de carbonyl-groep, in vitro snel een unieke vorm van hypochloorzuur vormde, dat hij glyoxilide noemde. Als het in contact kwam met de koolwaterstoffen in glucose (aka bloedsuiker) in vivo (in het lichaam) - produceerden deze op hun beurt enorme hoeveelheden negatief geladen zuurstofmoleculen. Deze zuurstof moleculen bleken zeer effectief in het elimineren van anaërobe pathogenen (schadelijke bacteriën, virussen, schimmels. en parasieten) van het lichaam op een volledig veilige, niet-toxische en effectieve manier. Dr. Edward Carl Rosenow (Mayo Clinic) ontdekte dat er letterlijk miljoenen klei ne micro-organismen voortdurend leven en koloniseren in het menselijk lichaam. Elke soort veroorzaakt verschillende gezondheidsproblemen. Sommige koloniseren in het haar en de hoofdhuid wat resulteert in roos. Anderen koloniseren in de mond veroorzaken gaatjes en tandvleesziekten. Dr Rosenow wist dat personen met een verminderde afweer, constant te lage waarden hadden aan bloed-zuurstof.
Op hun beurt kunnen deze microscopisch kleine entiteiten vermenigvuldigen en vervelende dingen te doen zoals:
stelen van kraakbeen en zwavel uit de gewrichten waardoor pijnlijke reumatoïde artritis ontstaat
scheiden afvalmateriaal uit in de vorm van elektron-deficiënte calcium dat botten hard en broos maakt - of de calcium neerslaat in de lever en nieren met steenvorming
vormen neerslag op de aderwanden, in de vorm van plaque
verspreiden zich in het centrale zenuwstelsel (CZS), de wervelkolom en de hersenen, bereiden zich maaltijden van de myelineschede-zenuw-omhulsels en veroorzaken zo kortsluitingen van de centrale computer van de hersenen, resulterend in aandoeningen als ALS, MS, ADHD en Alzheimer
vallen individuele cellen en voer het celmembraan uiteindelijk bouwen cocons rond het DNA beschadigde cellen, afsnijden van de zuurstof-dragende bloed zodat de cel slechts kunnen leven en functioneren als deel van een tumor.
Zo is het veilig om te zeggen dat verstoring van het vermogen van de cellen om MPO, HCIO en 'glyoxilide" op te wekken, resulteert in laag zuurstofgehalte, wat uiteindelijk het terrein vormt waarop een ziekte kan ontstaan. Koch heeft snel geleerd dat eenvoudige krachtige, levengevende zuurstof, in de cel niet alleen ziekten verhindert, maar dat het grote potentieel aan zogenaamde "ongeneeslijke" ziekten vaak kan worden omgekeerd. Net als iedere eerlijke medische vorser, ging Dr Koch de theorie toetsen aan de praktijk. De resultaten waren onmiddellijk en verbluffend. Kankers en tumoren krompen en verdwenen, diabetes mellitus verdween, psychische stoornissen werden geleidelijk weggevlakt, en virale aandoeningen werden geëlimineerd. (Zie www.williamfkoch.com ).
Wat is Waterstofperoxide ?

Waterstofperoxide is H2O2.
Water is H2O.
Waterstofperoxide heeft een extra zuurstofatoom achter zich. Wanneer we ontdekken hoe goed alles is gemaakt, kunnen we er zeker van zijn, dat God, die ook de mens in zijn wonderlijke omgeving heeft geschapen, het maximum aan bescherming tegen levensondermijnende krachten heeft ingebouwd. Rondom de aarde bevindt zich een grote en dikke gordel van zuurstof. Als het ultraviolette licht van de zon deze lagen bestraalt, verwarmen deze lagen en verandert zuurstof - O2 - in O3. Het uit één molecule bestaand atoom wordt opgesplitst in drie atomen. Dit is ozon, een blauwachtig gas, dat maakt dat wanneer we overdag naar de hemel kijken, het hemeldek mooi blauw gekleurd is. Er is een gordel van ozon hoog boven de aarde. Dit ozon weegt meer en beweegt trager dan de zuurstof in de atmosfeer en komt daarom recht naar beneden door de atmosfeer.
Als je ozon door water laat borrelen, verandert water van H2O naar H2O2; waterstofperoxide. Waterstofperoxide komt naar beneden onder de vorm van regen. Ken je het verschil tussen regenwater en leidingwater ? Vraag het eens aan je haar of aan je bloemen en test het ook eens zelf uit. Regenwater is geladen met waterstofperoxide.
Je kan je gazon iedere dag besproeien met leidingwater, soms is dat nodig en helpt het het gras verder te groeien of op z'n minst niet te verdorren. Maar laat het eens gaan regenen! Het gras neemt de waterstofperoxide op en het grasveld wordt snel weer groen. Al je fruit en groenten bevatten waterstofperoxide.
Neem 10 kubieke centimeter grond in je handen. Hierin zitten nu tussen 100.000 en 200.000 bacteriën. Als de regen neervalt en in de grond dringt, worden de (zuurstofvrezende) bacteriën in de bovenste lagen gedood. Tegen de tijd dat het water een bron bereikt of uit de diepe waterlagen wordt opgetrokken voor drinkwater, heeft het al zijn waterstofperoxide verloren. Daarentegen is heel wat oppervlaktewater in meren en rivieren vol waterstofperoxide. De neervallende regen spendeert zijn waterstofperoxide aan het oxideren van de vervuiling die als niet toxisch op de aarde valt. Door de vervuiling is het verlies aan waterstofperoxide enorm.
Misschien herken je de ervaring van hoe je na een drukkende periode een onweer kreeg. Na het onweer was alles weer fris en kon je weer vrij ademen. Ook dat heeft te maken met ozon, waterstofperoxide en tenslotte met zuurstof. Ondanks de vervuiling kunnen we dat nog allemaal voelen.
Waterstofperoxide komt overal voor. In alle natuurlijke, rauwe voeding, in moedermelk en in collostrum, in bloed enz. Het kan er gewoon niet in ontbreken, omdat het een deel is van het verdedigingsmechanisme. Stemmen gaan zelfs op of men zich bij de studie van de vitamine U niet heeft vergist en men de effecten van waterstofperoxide heeft toegekend aan een andere stof, vitamine U, omdat ze steeds gelijktijdig voorkomen.

We leven in een zee
van micro-organismen


Toen Dr. Rosenow in 1925 ontdekte dat reumatische koortsen veroorzaakt werden door streptococcus-kiemen, was zijn visie op ons bestaan hier, dat we leven in een zee micro-organismen. Ons lichaam is een wereld op zich waarin miljoenen micro-organismen leven. Volgens sommigen zou het aantal micro-organismen in het lichaam het 10-voudige zijn van het totale aantal lichaamscellen! Elk organisme, afhankelijk van zijn soort, zoekt zelf een plaats in het lichaam waar het de plaats krijgt zich te voeden en uit te breiden. Sommige organismen geven je netelroos, andere leven in je haar, in je mond, je maag of in je darm. Op al die plaatsen kunnen ze oppervlakteschade en desoriëntering in de hand werken. Ter hoogte van je voeten kunnen ze zorgen voor atleet-voeten, maar als je het goed beschouwt hebben ze iets te zeggen van je kop tot je tenen.
Anaërobsche bacteriën zoeken een zuurstofarm midden en kunnen niet overleven in een zuurstofrijke, gezonde omgeving. Deze organismen veroorzaken erosie van het beenderweefsel, vooral aan de gewrichten en hebben een relatie met inflammatoire artritis.
De vrijgekomen, opgeloste calcium-afval geven ze weer vrij en gaat op andere plaatsen beenderen samen metselen, bv. aanleiding tot vervormingen. Ze nestelen zich in de lever en de nieren en met de galvochten en andere excreties zorgen ze voor steenvorming. Ze leven in iedere ader, van de grootste slagader, tot de kleinste haarvaten, en laten daar hun harde afzettingen achter, tegen de aderwanden. Ze kleven zich vast aan de zenuwbanen en veroorzaken kortsluitingen in het centrale zenuwstelsel, en andere locaties die met het zenuwstelsel hebben te maken. Ze maken zich meester van bepaalde cellen en isoleren deze cellen, weerhouden de verdere bloedtoevoer en maken dat de cel zijn bedoelde functie verliest, zodat het nog uitsluitend los van het lichaam kan leven en zich vermenigvuldigen als kankercellen… Tenzij er voldoende zuurstof voorhanden is om dit te verhinderen.
Het moet duidelijk zijn, dat de geschetste toestand niet automatisch plaats vindt. Bacteriën kunnen dit verwoestend werk slechts doen op voorwaarde dat de omstandigheden hen dit toelaten. In een gezond lichaam is dit slechts beperkt mogelijk, maar in een ziek lichaam, dat meer op een moeras gaat lijken, verbreiden zich de mogelijkheden in het veelvoud. In een gezond lichaam is er sprake van een gezonde samenwerking tussen lichaamscellen en bacteriën. Er is een geordende samenhang, waarbij alles zijn functie krijgt. Het is een kwestie van verhoudingen, lokalisaties en soorten bacteriën.
In een gezond samenwerkingsverband zorgen de bacteriën voor het bereiken van een gezonde lichaamsweerstand.
* Belangrijk om te weten, is dat de meeste ziektekiemen anaërobisch zijn, d.w.z. dat ze niet gedijen in een zuurstofrijk midden, dit veeleer schuwen en zich pas op hun plaats voelen in een zuurstofarm midden.
Dr. Otto Warburg heeft kunnen aantonen dat kankercellen zich niet kunnen ontwikkelen in een zuurstofrijke omgeving. Het verrijken van de bloedstroom met méér zuurstof maakt dat zuurstof over gans je lichaam wordt getransporteerd , dat over gans het systeem precies deze zuurstof vrezende bacteriën worden opgezocht en worden geneutraliseerd.

Je begrijpt nu hoe belangrijk zuurstof is voor het beschermen en het onderhouden van het leven. Maar hoe zorg je nu voor voldoende (of meer) zuurstof?
Er zijn drie wegen langs waar je zuurstof in het lichaam brengt :
1 door de ademhaling
2 door de voeding (rauwkost)
3 via de huid.
Uiteraard speelt de luchtkwaliteit waar je leeft en beweegt een grote rol. Veel huizen, werkplaatsen, kantoren… worden onvoldoende en vaak kunstmatig verlucht. Soms zorgen deze verluchtingssystemen zelf voor verspreiding van stofdeeltjes en veroorzaken opgeladen, afgeleefde lucht. Dat is precies het omgekeerde als de buitenlucht na een regenbui. Die lucht zit vol negatieve ionen en geeft je het gevoel op adem te komen.
Vervuiling van de ingeademde lucht is eveneens een probleem. Als andere gassen en substanties in de plaats komen van de zuurstof, wordt voorbijgegaan aan de bedoeling van de ademhaling. Zoiets krijg je natuurlijk ook bij roken. Het is zo tegengesteld aan de behoefte van het lichaam. Terwijl je lichaam nood heeft aan levengevende, vernieuwende en verjongende zuurstof, een wolk van verbrandingsdampen en nicotinnen naar binnen zuigen voor de kick die zoiets geeft. Maar het lichaam geeft zich niet gewonnen. In die stress en spanning die nu gecreëerd wordt, mobiliseert het al zijn krachten om een antwoord te geven. Maar hoe lang kan men doorgaan met een dergelijk misbruik ? Tot de diagnose valt, of tot wanneer de krachten afnemen…
Maar de verslavende gewoonte maakt zich meester en je kunt niet meer leven zonder een vergiftigende trek.
We hebben ondertussen de gevolgen van het roken en van het leven in bezoedelde lucht begrepen. Maatregelen worden genomen om openbare plaatsen, scholen en publieke gebouwen rookvrij te maken. Toch is het roken niet opgegeven en blijft het permanent bewustmaking en campagnes vragen om het gebruik ervan te ontraden en het bewustzijn van de gevolgen in te scherpen. Tussen haakjes is roken één van de enige onderwerpen waar de medische wereld positie heeft ingenomen en men is unaniem in het veroordelen van deze “veroorzaker van ziekte”.
Gezondheid is...
je iedere dag
in het zweet werken.

Er zijn veel toegangswegen tot gezondheid, en zij vullen elkaar aan. Beweging is één aspect en een niet onbelangrijk. Daarnaast staan voeding, rust, mentale gezondheid e.v.a. Wij kijken naar een interessant deeltje van gezondheid... om er samen iets aan te doen.
Men kan iedere dag bijna niets beters doen, dan zich iedere dag flink in het zweet werken. Als men de weg naar een betere voeding heeft gevonden, gefeliciteerd ! Maar zonder regelmatige lichaamsoefening - wat daaraan als een soort van prijskaartje hangt – kan dit op zichzelf alleen geen gezondheid creëren. Ironisch genoeg is het zo, dat 1 of 2 uur krachtige lichaamsoefening per dag een in het geheel niet op zijn voeding lettende atleet - indien deze genoeg rust en slaap neemt - behoorlijk gezond houden.
Eén aspect van het reinigingsproces tijdens lichaamsoefeningen is vermeldingswaardig : “Zonder ondersteunend zweten, is de reiniging van het lichaam vrijwel nihil.”
Alleen aërobisch bewegen zal het bloedvolume genoeg doen toenemen om de cellen vrij van toxisch ophopende stoffen te houden. Dit gebeurt bij de ongezonde aanzetting van cellulitis, of bij uiteenlopende huidsymptomen zoals acne en psoriasis.
Zie in plaats daarvan naar de gezonde rode huid van een Gezondheidszoeker die zich in het zweet werkt. Dit als gevolg van de toegenomen bloedstroom en daarmee de toegenomen zuurstofvoorziening en reiniging van iedere cel van het lichaam. Bewegen verhoogt het ademvolume en meer ademen betekent meer zuurstof, meer oxidatie van toxines, een hogere stofwisseling en zal gezien worden aan transpiratie en samenstelling van de urine.

Roken is zo tegengesteld aan de activiteiten van het menselijk lichaam. De inname van tabakslucht in plaats van zuurstofrijke lucht veroorzaakt stress en beschermende reactie, in plaats van “opluchting”.


Verkoudheid is een verzamelnaam voor diverse luchtwegeninfecties en –irritaties, die al of niet gepaard gaan met veel hoesten, het uitscheiden van (ontstekings)slijm, een gevoel van zwakte, ademhalingsproblemen, soms met koorts en infecties.
Veel van deze aandoeningen komen verhoogd voor tijdens de donkere dagen van het jaar. Guur weer, wind, plotse afkoeling, temperatuursschommelingen, te veel tijd doorbrengen in onvoldoende verluchte ruimten, te weinig zonlicht, en wellicht ook een voeding die verkoudheid in de hand werkt… een verzameling van oorzaken en risico’s die te maken hebben met het seizoen en met de levenswijze.
Op die momenten is het woord “immuniteit” of “een goede weerstand tegen ziekte” op ieders lippen. Maar wat is die zogezegde immuniteit, die we graag zouden aanschaffen?
Veel mensen stellen het voor als een conditie die je kunt bereiken, als je maar voldoende antistoffen aanmaakt. Dat is in ieder geval de achterliggende gedachte om over te gaan tot vaccinatie. Maar maakt dat de mens immuun, of juist extra kwetsbaar? Immuniteit is niet iets wat men kan verwerven, en dat, eenmaal op zak, in staat stelt om om het even wat te trotseren… Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen, en dat kan iedereen bevestigen. Aan de ene kant staan mensen “met een hoge vatbaarheid”, kwetsbare mensen die bij het minste windje lopen te hoesten, en aan de andere kant mensen die blijkbaar elke speling van weer en wind aankunnen, zonder dat het hun velt. Ik heb dat vaak geobserveerd, tot ik concludeerde dat een goede weerstand tegen ziekte, niets anders is, dan het hebben van een goede gezondheid.
Je zou kunnen zeggen dat een goede gezondheid ook impliceert, een zeker vermogen om aan ongunstige weers- en levensomstandigheden het hoofd te bieden, zowel emotioneel als fysiek. En een goede gezondheid is de grootste schat die je op aarde kunt bezitten.
Hoe krijg je of hoe behoud je een goede gezondheid? Niet door magische pillen, niet door nieuwe voorschriften of voortbrengsels van recente ontdekkingen, maar zoals Dr.H.M. Shelton het zo vaak naar voor bracht: “Gezondheid door gezond te leven”. Iedereen moet dat zelf beoordelen hoe “gezond” zijn leven is. Ralph Rasschig schreef dat gezondheid is als een diamant. Alle facetten ervan zijn belangrijk. En één facet dat verwaarloosd wordt, is een risico.
Niemand moet zichzelf op het vlak van gezondheid overschatten. Niemand moet denken dat het toegestaan is om roekeloos te handelen en alle energie op te gebruiken tot er niets meer over is… Te weinig slaap over een voldoende lange periode, kan zelfs de sterkste mens vellen, en kan maken dat de goede “immuniteit” als een kaartenhuisje in elkaar stort. Voor iedereen kan het moment komen, dat de rekening gepresenteerd wordt, als men de voorwaarden voor gezondheid genegeerd heeft, en de voorwaarden voor de ontwikkeling van ziekten heeft bevorderd.
Maar in die omstandigheden krijgt niet iedereen te maken met verkoudheid. Talrijke factoren kunnen meehelpen om de zwakke persoonlijkheid te omschrijven. Het constitutietype, bv. een lymfatisch type, kan een permanente moeilijkheid kennen – een leven lang – om slijmen af te voeren. Het lijkt wel of alles wat men eet slijm wordt. Voor niemand is het van groter belang, dan voor dit type, om de woorden van Professor A. Ehret te bestuderen. Voor elke mens is een extreme slijmproductie hinderlijk, maar andere lichaamstypes vinden betere wegen om het slijm af te voeren. Denk eraan dat de hoofdkanalen voor de eliminatie van afvalstoffen de darm en de nieren zijn. Wanneer deze kanalen onvoldoende hun werk doen, moet het lichaam noodgedwongen andere kanalen inschakelen, o.a. de huid, de longen, de mond- en keelholte, de neus, en andere.
De belangrijkste bron voor de productie van slijm, vinden we in de voeding. De best gekende slijmvormers zijn zuivelproducten en wit meel, maar ook zetmeel in het algemeen en andere geconcentreerde producten kunnen de vorming van ontstekingsslijm aanwakkeren. Alleen fruit en de meeste groenten zijn absoluut slijmvrij. Prof. Ehret legt in zijn legendarische werk “Mucusvrije Voeding” uit, wat aan de basis ligt van veel van onze moderne ziekten, inclusief luchtwegenaandoeningen. Hij ziet een onjuiste voedselkeuze als de oorsprong van quasi alle kleine en grote aandoeningen. Met een juiste voedselkeuze, en met een van slijmen gezuiverd lichaam, gekoppeld aan de andere gezondheidsfactoren, moet het mogelijk zijn om een leven te leiden zonder ziekte.
Een guur herfstweer of een koude winter kan ervoor zorgen dat een verborgen zwakheid (of intoxicatie) aan het licht gebracht wordt. Verkoudheden zijn dan schering en inslag. Dat je verkouden wordt door in de tocht te lopen of van een beetje kou, is slechts een deel van het verhaal. Het is een bestaande / of een gecreëerde conditie, die nù, wanneer het lichaam meer energie moet besteden aan andere factoren, een goede voedingsbodem is voor bacteriële of virale besmetting. Het is niet het virus dat van mens op mens wordt overgedragen, via de lucht (niezen), via lichaamscontact (handen schudden) of via besmette voorwerpen, dat het probleem vormt, maar een verzwakte gezondheid, door factoren die te weinig mensen kennen.
Adviezen om verkoudheid te voorkomen
Als iemand verkouden is, kan men niets anders doen dan de symptomen verzachten. Schep gunstige condities zodat de ziekte zijn werk kan doen. Zie de ziekte (verkoudheid) niet als negatief. In feite is het een genezend proces. Veel mensen willen de verkoudheid bestrijden. Terwijl ze dat doen bestrijden ze de genezing, want de ziekte was daar met een doel, namelijk om de depots van opgehoopt slijm te verminderen. Een dokter schreef ooit : “Je mag niet eerder genezen van een ziekte, dan voor ziekte je beter heeft gemaakt”. Het is maar al te waar, maar slecht begrepen. Tegelijk zou men studie moeten maken van waar die slijmen komen en aanpassingen doen om de productie ervan te voorkomen. De symptomen verzachten, kan nodig zijn. Gebruik kruiden en zachte methoden die de symptomen niet onderdrukken, maar juist uitwegen bieden voor rust en reiniging van het lichaam. In dergelijke perioden zijn voldoende slaap, warmte (maar tegelijk ook frisse lucht), en voldoende vloeistof erg belangrijk. Een kruidenthee met slijmafvoer bevorderende kruiden (zoethout, heemst, kaasjeskruid…), zullen de reiniging van de luchtwegen bevorderen en deze periode comfortabeler maken.
Diverse vormen van zuurstoftherapie, massages, bekloppingen, gebruik van etherische olie die het ademen vergemakkelijkt… behoren tot de mogelijkheden. Ook darmspoelingen kunnen bij verkoudheid wonderen doen. In het boek “Verkoudheid en infectieziekten” van Erich Rauch, vind je voldoende informatie. Of zoals Dr Walker stelde, dat een klisteerapparaat van grotere waarde is dan een tandenborstel… Tenslotte kan je je lichaam helpen om zijn primaire uitscheidingswegen te gebruiken. Door de darm vrij te maken, help je daarbij, maar ook het afleidingsbad helpt om het vliezensysteem (facia) te doen samentrekken en hun afvalstoffen naar de darm te kanaliseren. Het afleidingsbad is een bijzondere methode om de lymfatische persoon te helpen zich van opgehoopte slijmen te zuiveren.
Eenmaal de verkoudheid onder controle, is het belangrijk om een actieplan op te stellen, wat je gaat doen met de rest van je leven. Is het de bedoeling dat met de regelmaat van de klok, deze klachten de kop opsteken? Hoe kan men het leven in harmonie brengen met de mogelijkheden en beperkingen van iemand? Is er meer rust nodig, kalmte, sereniteit, ontspanning, regelmaat, matigheid…? Zien we dat industrievoedingsproducten, de mens wel een tijd in leven houden… maar welk leven?
Beweeg minstens een half uurtje per dag. Een stevige wandeling in de natuur doet wonderen, ook bij fris weer. Kleed je volgens de weersomstandigheden. Zoek indien mogelijk de zon op. 15 minuten zonlicht per dag bezorgt de vitamine D die de aanval van virussen en bacteriën aanzienlijk afremt. Stop met roken. Rokers zijn talrijke keren gevoeliger voor verkoudheden. Regelmatige verluchting van leef-,woon- en werkruimte, zorgt voor een betere luchtkwaliteit en vergemakkelijkt het ademen.
Airconditioning is niet de beste manier van luchtverversing. Talrijke voorbeelden illustreren hoe bij een gebrekkig onderhoud en onvoldoende vervanging van de filtereenheden, airconditioning zelf kan zorgen voor de verspreiding van verkoudheid.
Drink regelmatig kamillethee of rozenbottelthee. Dit zijn twee voorbeelden van wat de kruidenwereld ons kan bieden. Kamille kalmeert en rozenbottels bevatten extra vitamine C. Maar ook lindebloesem, vlierbloesem, tijm, salie, eucalyptus, rode zonnehoed… hebben bij verkoudheid hun waarde bewezen. Ook andere natuurtherapeutische middelen als honing, propolis, water, klei, etherische olie, bieden mogelijkheden ter verzachting van verkoudheidssymptomen als hoesten, heesheid, lopende neus, irritatie en ademproblemen.
Vermijd waar mogelijk stress. Stress vermindert de weerstand en maakt vatbaarder voor elke vorm van ziekte. Het verzwakt het “terrein”, verstoort de stofwisseling en de normale gang van zaken in het lichaam. Rustgevende ontspanningsoefeningen zijn een aanrader. Maar ontspannen kan je niet herleiden tot een trucje of een oefening. Het is een bewustzijnstoestand. Het aanleren van positieve gedachten is de sleutel in de ontspanning.
Het klassieke advies ter voorkoming van verkoudheid is : “Neem extra vitamine C.” Maar is het niet veel verstandiger om ervoor te zorgen dat de voeding zelf een rijke bron van vitamines is? En niet alleen vitamine C. Dagelijks vers geperst sap van sinaasappelen, bv. als ontbijt, en misschien later nog sap van wortels en andere groenten…. En als men echt ziek of verkouden is, waarom niet een echte sapdag, en tussenin enkel lauw water met vers geperst citroensap? Zeker wanneer iemand grieperig of koortsachtig is, is citroensap een geschenk uit de hemel.
Verwen je af en toe eens met een sauna of infrarood sauna. Door het zweten wordt het lichaam gezuiverd van gifstoffen en verhoogt je basisgezondheid. Je ziet, hoe je door het inschakelen van een bijkomend eliminatiekanaal, je andere wegen opent om het lichaam te zuiveren. Denk er altijd aan, dat die slijmen een oorzaak hebben en dat die slijmen eruit moeten. Alleen maar de koorts doen dalen of het hoesten bedaren, is een gemiste kans.
Tenslotte wordt daardoor de basis gelegd voor een andere, toekomstige ziekte.
Stefaan De Wever
Meer lezen in brochure:
“Verkoudheid en Infectieziekten” (Groene Dag)
Hierin wordt de kern van het werk van Prof. Ehret behandeld en worden systematisch de verschillende vormen van verkoudheid en een natuurlijk behandelschema besproken.