LF Zuiver Water

Zuiver Water

We leven in een bijzondere tijd. De omstandigheden zijn niet meer deze uit het Paradijs. Ik kan er alleen maar naar raden hoe dat water was van de rivier die in Eden ontsprong. Maar het kwam uit Gods hand en daarom weet ik dat het niet anders kan dan levend en zuiver water zijn. Na al die eeuwen is de conditie van het water veranderd; zo erg zelfs dat mensen luidop vragen of “zuiver water” nog wel bestaat. Jawel, het bestaat nog, maar het komt niet uit een kraan.
Alhoewel, is het de moeite om te discussiëren over de kwaliteit van water, als je begrijpt wat mensen zoal drinken? Natuurlijk hebben mensen dorst, en natuurlijk moet er gedronken worden, maar de meeste dranken doen niet wat men ervan verwacht : het zijn ofwel voedingsdranken ofwel pure vergiften.
Als het erom gaat om het lichaam te reinigen, om te dienen als een oplosmiddel en om de cellen te bevloeien, is er niets beter dan zuiver water. Hoe minder reststoffen of contaminatie het water draagt, hoe beter. Het lichaam is niet gediend met anorganische mineralen of substanties die het gevolg zijn van een belast milieu.
Zuiver water is één van de acht steunpilaren die God in zijn wijsheid voor het welzijn van het leven heeft gegeven. Water om te drinken, water om te wassen - inwendig en uitwendig, water als een therapeutisch instrument…
Zuiver water, wat is het? Hoe kom je eraan? Water spoelt niet alleen het lichaam, maar ook het milieu. En als je ziet hoeveel water er op aarde is, is het nauwelijks te begrijpen, dat we dat
allemaal bezoedeld hebben, maar het is zo. Nu kan je altijd wikken en wegen over hoe relatief die bezoedeling is, en nog enkele plaatsen vinden waar redelijk zuiver water kan opgepompt worden uit diepe bronnen, maar toch, is er globaal gezien altijd een risico van contaminatie met stoffen die, wanneer deze opgestapeld worden over jaren, betekenisvolle gevolgen hebben. Over water en hoe zuiver water herkennen, is veel te vertellen, maar de geïnteresseerde lezers mogen altijd een mailtje sturen naar info@goednieuws.org en de pdf-folder “Zuiver Water” aanvragen. We sturen per kerende de pdf-folder met de informatie.
Ik zou in dit nummer willen stilstaan bij
wat mensen zoal drinken. We hebben gehoord dat we veel moeten drinken, maar omdat water maar water is, hebben we er iets op gevonden en we hebben aan dat water iets toegevoegd. Meestal is dat water nog voor 99 of 98 % water, maar we hebben er iets aan toegevoegd : koffie, zwarte of groene thee, cocaïne, cacao of andere smaakstoffen, en verwachten nu van dit water, dat het zal doen wat water altijd doet.
Dat wordt moeilijk, want dit water is nu zelf het oplosmiddel voor stimulerende substanties. Het zal nog wel enigszins onze dorst lessen. Het zal nog deelnemen aan de vloeistoffenbalans, maar ondertussen brengt het ook iets in ons lichaam, wat de werking van het lichaam wijzigt.
Helemaal moeilijk wordt het, wanneer dat water nog voor 95 of 90 of 85% zuiver water is, en voor de rest
alcohol of industriesuiker. Iemand die besloten heeft zijn vitaliteit te vergroten, wil genezen of streeft naar meer energie, moet alcohol absoluut vermijden. Wat men ook vertelt over wijn of andere alcoholische dranken, hun tijdelijk ontspannend effect vertaalt zich in ongewenste bijverschijnselen waarover in wetenschappelijke kringen uitvoerig is gepubliceerd. Jammer genoeg refereren populaire media aan een onderzoek waarbij geconcludeerd wordt dat wijn een positief effect heeft op het hart. Zoiets wordt graag gehoord. Mensen geloven graag in "de geneeskracht van wijn". Ze zijn er als de kippen bij, als de wetenschap iets goeds te vertellen heeft over alcoholische dranken. Zo kunnen ze rustig doorgaan met hun drankje te genieten. Maar ze vergeten dat alcohol toxisch is voor het zenuwstelsel; hersencellen sterven af, hersenfuncties worden ontregeld, een vitaminen- en mineralenrover is, (vooral vitamine B), de stofwisseling stoort: het gehalte aan vetten en urinezuur in het bloed stijgt, een zware belasting is voor lever, pancreas, maag, slokdarm, hart, zenuwstelsel en hersenen.
Alcohol heeft in onze huidige maatschappij een dermate "belangrijke" plaats ingenomen, dat men nog nauwelijks het gevaar ervan beseft, hoewel steeds meer vrouwen en jonge mensen eraan verslaafd raken. Volgens de meeste mensen moet alcohol alleen bij overmatig gebruik als schadelijk worden beschouwd.
Een regelmatig, bijna dagelijks gebruik van bier, wijn en sterke dranken heeft op termijn een onmiskenbaar negatieve weerslag. We mogen niet vergeten dat zelfs geringe hoeveelheden alcohol een vernietigende werking op ons organisme uitoefenen, meer bepaald op de lever en de nieren.
Alcohol is vergif voor de lever. Er zijn mensen die bij het drinken van een glas wijn of sterke drank snel een jeukreactie krijgen. Maar alcohol is ook vergif voor het hart. De behoefte aan vitamine B1 stijgt en het gebrek aan deze vitamine benadeelt de werking van de hartspier. Alcohol doet de bloedvet-spiegel stijgen. Het staat vast dat alcohol een aantal vitaminen van het B- complex vernietigt en de resorptie van de mineralen belet, o.a. door een tekort aan vitaminen. Zo belemmert alcohol de calcium absorptie door het vermogen van de lever om vitamine D te activeren, af te remmen. Vitamine D is belangrijk in de calciumstofwisseling. Hoe meer alcohol je drinkt, des te meer je je lichaam tegenwerkt bij het opbouwen en in stand houden van een gezond beendergestel.
Men was lange tijd van mening dat het gebruik van whisky de aders deed uitzetten, zodat het als een goed middel
tegen aderverkalking werd beschouwd. Helaas heeft men moeten vaststellen dat dit kleine positieve effect, nl. de prikkeling van de vaatwanden, niet opweegt tegen de grote nadelen van deze populaire drank.
"Maar wijn is toch een puur natuurproduct?" is een gehoorde opmerking. Laten we dat vergeten. De natuurlijke suikers zijn omgezet in alcohol. Suikers geven energie. Alcohol daarentegen verzwakt en ondermijnt het zenuwstelsel. De keuze is snel gemaakt: als je bereid bent om een aardig bedrag uit te geven aan een dure fles wijn, kan je dit geld beter besteden aan gezonde voeding. Dat is een verantwoorde keuze. Vergeet niet dat nu investeren in echte voeding, betekent dat je straks minder geld moet uitgeven voor medische zorgen.
Helpt wijn bij het eten, om het voedsel te verteren? Het lichaam heeft evenmin hulp nodig om het voedsel te verteren als het hulp nodig heeft om met de ogen te knipperen of adem te halen. Het zijn autonome acties.
De spijsvertering vindt plaats als het voedsel in de maag is. De wijn vertraagt eerder de vertering van het voedsel. Net
zoals je motorische reacties vertragen als je onder invloed bent van alcohol, zo wordt ook de vertering vertraagd. Wijn is gegist, waardoor het voedsel dat ermee in contact komt, bederft.
Meng geen alcohol in bereidingen, gebruik liever zachte kruiden. Eet echte, natuurlijke druiven in het seizoen.
Wijn wordt gemaakt van gegiste druiven. Wijn is het voortbrengsel van een degenererend proces. Eenzelfde gistingsproces kan ook in ons lichaam plaatsvinden (door indigestie of slechte voedselcombinaties) en iedereen weet dat dit gistingsproces ongewenst is.
Of het gaat om wijn of bier, zijn we resoluut: alcohol zou moeten worden vermeden door mensen die hun gezondheid respecteren.
Wou je wijn drinken voor zijn anti-oxidanten of resveratrol? Trakteer jezelf dan op een heerlijke tros rijpe druiven en neem deze bv. als ontbijt.
Een laatste opmerking is dat
“wijn zo vaak in de Bijbel wordt vermeld”. Dat is waar, en in de meeste gevallen gaat het om ongegiste wijn, of de “goede wijn”. Gisting stond in de Bijbel voor zonde en de Bijbel maakt er geen promotie voor. Een uitvoerige verklaring vindt men in het boek “Le vin dans la Bible” van Samuele Bacchiocchi. (Beschikbaar ook in pdf. )
Zuiver Water
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat zuiver water de optimale drank voor ons lichaam is.
Waarvoor hebben we water nodig?
Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit water. In feite is de aanwezigheid van de lichaamsvloeistoffen verantwoordelijk voor bijna ieder proces dat zich binnen het menselijk lichaam afspeelt. Denk daarbij bv. aan de spijsvertering, de opname van de voedingsstoffen, de bloedsomloop, de lichaamsreiniging, enz.
Water speelt een primaire rol in het transport van de voedingsstoffen doorheen het lichaam. Zonder water kan geen enkele van de opbouwende functies binnen het organisme ongestoord plaatsvinden.
Water helpt om een normale lichaams-temperatuur te behouden en leent zich ertoe om toxisch afval naar buiten te voeren. Daarom moet je dagelijks het water dat je verliest aanvullen met nieuw, zuiver water.
Het dagelijks verlies van water door zweten, verdamping en door eliminatie via urine en stoelgang moet goedgemaakt worden, zodat het waterpeil binnen je lichaam en in je cellen perfect in evenwicht blijft.
Hoeveel water heb je nodig?
Hoeveel water je dagelijks dient te gebruiken, kan niet in één woord gezegd worden. Dit is afhankelijk van hoeveel je eet, wat je eet, en van de hoeveelheid toxische substanties die aanwezig zijn in je voeding.
Wie bv. erg veel zout gebruikt, zal automatisch een grotere drankbehoefte creëren. Wie erg veel geconcentreerde voeding eet, zal geneigd zijn om de droge prop door te spoelen. Wie daarentegen vooral fruit en groenten eet en daar dagelijks een flinke portie van gebruikt, en slechts weinig droge voeding neemt, zal weinig of geen behoefte hebben aan extra vloeistof, omdat fruit en groenten op zich al heel wat water bevatten. Of wanneer iemand veel vloeibare voeding gebruikt, zoals sappen, soepen en smoothies, is de drankbehoefen evenredig minder.
Zoals je ziet, kunnen voedingsverschillen zorgen voor een totaal andere aanpak van het vochtvraagstuk. Je kan dus niet zomaar stellen dat je één, vijf of tien grote glazen water per dag moet drinken. Laat je dorst hierover beslissen.
De voorbije jaren heb ik veel mensen ontmoet die - tegen hun gevoel in - een aantal liters water dronken omdat hun verteld werd dat men
veel moet drinken. Men moet leren naar het lichaam te luisteren. Afhankelijk van hoe en wat men eet, zal veel extra vloeistof al dan niet nodig zijn.
Wie dagelijks twee kilo fruit en groenten eet, heeft via deze weg minstens anderhalve liter van het zuiverste water ingenomen. Het drinken van extra water kan in dit geval beperkt blijven tot enkele glazen per dag.
Wie zoute, sterk gekruide, pikante of toxisch zwaar belaste voeding (en dranken) gebruikt, zal misschien drie liter water moeten gebruiken.
Ook het gebruik van medicijnen speelt een rol. Hoe meer medicijnen men gebruikt, des te meer vocht het lichaam nodig heeft. Het komt aan op het behoud van het evenwicht en dat is voor iedereen anders.
Ook de weersomstandigheden spelen een rol. Als het warm is, is de transpiratie en de uitdroging groter dan wanneer het koud is. Dan zijn er ook nog de verschillen in lichaamsactiviteit: de ene mens is passief, de ander is actief en is voortdurend in beweging. Al deze omstandigheden bepalen de hoeveelheid water die nodig is om je goed te voelen en goed te functioneren. Als men
vast bv. zal men iedere dag voldoende drinken, omdat nu geen vocht wordt aangevoerd via het voedsel.
Als je besloten hebt om gezond te blijven, moet je een keuze maken. Je moet naar je lichaam luisteren en je behoeften leren kennen. In functie daarvan zal je voor het zuiverste water kiezen, omdat je beseft dat alleen zuiver water je lichaam zuiver houdt. Enkel puur water kunnen we als natuurlijke drank definiëren. Geen enkele andere vloeistof behalve water kan aanspraak maken op de naam "dorstlesser". In onze taal bestaat daar nogal wat verwarring over. Ofwel gaat het in dit geval om gifstoffen, ofwel om vloeibare voeding.
Dorst is een vraag naar zuiver water en niet naar zogenaamde genotdranken of voeding. Vruchtensappen, melk e.d. zijn voedingsmiddelen en moeten als zodanig worden gebruikt en gecombineerd.

Het lichaam bestaat voor het overgrote deel uit water. Vooral in de groeiperiode is het wateraandeel het grootst.
Afbraak, opbouw, opname en stofwisseling... van assimilatie tot excretie, alles vereist water. Het is de belangrijkste factor voor het regelen van de lichaams-temperatuur, op dezelfde manier als een radiator in een auto.

Enkele belangrijke taken van water binnen het lichaam:
Het is een essentieel bestanddeel van alle lichaamsweefsels en -cellen en van alle lichaamsvloeistoffen: bloed, lymfe, kliersecreties, enz.
Water houdt de voedingsbestanddelen in een oplossing en maakt het mogelijk dat voeding en energiestoffen, doorheen het lichaam, naar de verschillende organen worden getransporteerd.
Water houdt afval en toxische substanties "in oplossing" en zorgt voor het transport ervan. Het verhindert dat concentraties van sommige stoffen irritatie of intoxicatie veroorzaken.
Water houdt de slijmvliezen in het hele lichaam zacht en voorkomt beschadiging ervan. Het meest "tastbare" voorbeeld hiervan is een keelontsteking of een verkoudheid. Wanneer door te slapen met open mond de oppervlakte van de slijmvliezen uitgedroogd en geïrriteerd wordt, is genezing ver weg.
Water regelt de lichaamstemperatuur op verschillende manieren. Iedereen weet dat het lichaam voortdurend een deel van zijn waterreserve verliest via de huid, de nieren, de stoelgang, de ademhaling enz. Dit verlies moet aangevuld worden. Het lichaam haalt veel van zijn water uit de voedingsmiddelen zelf en voor het overige wordt het aangevuld door te drinken. Een gedeelte van dit water gaat deel uitmaken van de weefsels en wordt terecht "levend water" genoemd.
We hebben meer water nodig overdag dan 's nachts. En meer in de zomer, dan in de winter.
Hoe meer (droog) voedsel iemand verbruikt, des te meer dorst hij krijgt.
Het is verbazingwekkend dat iemand die vast, nauwelijks dorst heeft. Mensen van wie de voeding overwegend uit verse vruchten en groene groenten bestaat, hebben geen of nauwelijks dorst. Zij krijgen water naar binnen in grote hoeveelheden, via de voeding, en in zijn puurste vorm. Deze mensen moeten minder water drinken dan mensen van wie de voeding hoofdzakelijk droog en geconcentreerd is.
Er is altijd een zekere behoefte aan water, naargelang de omstandigheden, maar het maakt voor het lichaam niets uit onder welke vorm dit wordt aangeleverd. Het lichaam voelt zich perfect bevredigd met de sappen van vruchten en groenten, of het water in melk. Een baby heeft genoeg aan zijn (moeder)melk-voeding en volwassenen die zich voeden met een overvloed aan sappige vruchten hebben nauwelijks nog behoefte aan bijkomend water.
Het aandeel van vaste stoffen in melk is zeer gering. Melk bestaat vooral uit water. Het aandeel van het water in de melk is beslist veel hoger dan het aandeel van water in het kind. Er bestaat dus geen enkele reden om een baby, behalve zijn melk, ook nog bijkomend water te geven. Indien vruchtensappen (eveneens bijna alleen maar water) aan de baby worden gegeven als vervangende maaltijd naast de melkvoeding, is er niet de minste reden om het kind aan te sporen nog meer te drinken. Kinderen behoeven gedurende hun eerste levensjaar geen extra water behalve wat in melk en/of vruchtensap wordt aangeboden. Deze kinderen zullen niet minder gezond en ook niet kleiner zijn dan kinderen die meer water krijgen.
Hoe zit het dan met volwassenen? De meeste groene groenten en vruchten die ze eten bevatten veel meer water dan het volwassen lichaam. Indien de voeding een overvloed aan deze voedingsmiddelen bevat, zal er weinig of geen extra water nodig zijn.
De Engelse Dr. Lamb verdedigde de stelling dat de mens van nature geen drinkend wezen is. Dr. Alcott en zijn collega's hebben aangetoond dat wie zich houdt aan een plantaardige voeding en een groot gedeelte van zijn voeding haalt uit fruit en groente, gezond en sterk blijft, zonder water te drinken.
Water is in het lichaam het grote transportmedium voor voedingsstoffen en andere stoffen. Water is het medium dat alle weefsellagen zacht en doordringbaar houdt. Water houdt alle minerale elektrolyten in oplossing. Water is het medium voor alle cellulaire reproductie. Alle biochemische, neurofysiologische en musculaire en skeleteuze processen in het lichaam gebeuren door dit watermedium. Omdat water zo belangrijk is voor een goed functioneren van alle lichaamsfuncties, moeten we ervoor zorgen dat ons lichaam het beste water krijgt: puur, zuiver water!

Daarom
I. Schakel over naar een gezonde voeding: deze is waterrijk.
Fruit bestaat gemiddeld voor 75 tot 95% uit puur, zuiver water, terwijl dit voor de groenten 60 tot 95% is. Met een dergelijke voeding hoef je niet bang te zijn dat je dorst zult lijden.
2. Drink gezuiverd, gedistilleerd of gebotteld water met een lage droogrest als je dorst hebt (of drink vers geperste sappen) Mocht je, als je intens oefent of in een warm klimaat verblijft, dorst hebben terwijl je veel rauw eet (dus veel water bevattend) drink dan het beste zuiver water dat je kan krijgen!
S. De Wever